bee

100% чиста изззворна Потвърдено от пчелите.

Пчели следят за чистотата и биоразнообразието на околната среда около извора на DEVIN

Какъв е процесът?

През 2019 г. европейската асоциация BeeОdiversity поставя пчелни кошери около извора на DEVIN Изворна в Родопите, като всяко тримесечие взима проби на полена, събиран от пчелите. Пробите се анализират в лаборатория в Белгия за наличието на пестициди и тежки метали. Правят се и допълнителни изследвания за растителното биоразнообразие и състоянието на околната среда в района.

bee

КАКВИ СА РЕЗЗЗУЛТАТИТЕ?

BeeОdiversity издава годишен доклад от направените анализи, който показва пълно отсъствие на пестициди и тежки метали в полена, събран от пчелите. Установено е специфично за извора в Родопите присъствие на повече от 80% диви (некултивирани) растителни видове, включително жълт кантарион, дъб и бял равнец. Среща се и един от защитените растителни видове в цяла Европа, многогодишното тревисто растение обикновено кървавиче (Persicaria bistorta).

За какво ни помагат пчелите?

Благодарение на резултатите, специалистите ни взимат решения по какъв начин да пазят и поддържат разнообразието от растителни видове в околната среда около извора. Пчелите служат като система за ранно известяване, както и като помощник за евентуални мерки, които да предотвратят замърсяване на района. Друга основна цел на проекта е повишаване на осведомеността на хората от града относно състоянието на околната среда.

Защо пчели?

Желанието ни бе да направим един наистина устойчив проект, който да има благотворно влияние върху природната среда, която ни дарява с жизненоважния ресурс за всички нас – чистата изворна вода. Присъствието на пчели в околната среда влияе благоприятно и работата по спасението на тяхната екосистема е важна за устойчивото бъдеще на всички ни.